Μενού Κλείσιμο

Επικοινωνία

COMEX HEALTH SOLUTIONS

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ
ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΟΡΘΩΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ

 

Διεύθυνση : 25ης Μαρτίου 6, Αργυρούπολη 16452

​Τηλέφωνο :  210 9961192
Fax             :  210 9933369

E-mail : comex@comex.gr

  EPSR1-COMEX-2020
  FLEX
  WIVA-COMEX-2020BBC
  cims-1-main-slider
  MAIN-ORTHOTIKA-PELMATA
  BLUE-GEL-COMEX-2020f
  orione1a
  BLACK BOARD COMEX-2020A
  ORIONE-COMEX
  vlaisou
  previous arrow
  next arrow