• Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Ευρωπαικής Εταιρείας Άκρου Ποδός Ποδοκνημικής 2007-2013.

 • Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Άκρου Ποδός Ποδοκνημικής το 2007.

 • Διευθυντής Κλινικής Άκρου Πόδος Ποδοκνημικής (Fit Feet) στους World Special Olympics Athens 2011.

 • Ευρωπαϊκή Διαπίστευση για Χειρουργική Άκρου Ποδός Ποδοκνημικής στην Ελλάδα.

 • Αντιπρόεδρος Αθλητικής Ένωσης Ελληνικής Αστυνομίας 2014.

 • Μετεκπαίδευση επί διετία στις ΗΠΑ, στις Κλινικές Αθλητικών Κακώσεων και Παθήσεων του Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής (Foot and Ankle Fellowship) Hospital for Joint Diseases, New York University και Union Memorial Hospital, Baltimore Υποτροφία επισκέπτη καθηγητού στην χειρουργική Άκρου ποδός και Ποδοκνημικής του Hospital for Joint Diseases, New York University.

 • Εκπαίδευση στο ως άνω Νοσοκομείο στην Ιατρική των παθήσεων του Χορευτών και των Παραστατικών Τεχνών στο Harkness Center for Dance Injuries, Hospital for Joint Diseases new York University.

 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας επί τρία έτη (1995-96, 2000-01, 2001-02).

 • Ιδρυτικό Μέλος του ΕΛ.Ι.ΟΣ. (Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης).

 • Μέλος του Ευρωπαικού Κολλεγίου των Αθλητικών Επιστημών από το 2000.

 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Χειρουργικής από το 1997.

 • Προσκεκλημένος Ομιλητής και εκπαιδευτής σε πλήθος επιστημονικών εκδηλώσεων πάνω σε Αθλητικές κακώσεις στο εξωτερικό (Αυστρία, Ελβετία, ΗΠΑ- Σινσινάτι, Τουρκία, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Κύπρο) και στον Ελλαδικό χώρο.

 • Μέλος του Διεθνούς διδακτικού Προσωπικού του τμήματος Εργονομίας και Εμβιομηχανικής του NYU (New York University).

 • Ιατρός Αθλητικών Ομάδων και Αθλητών Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής της Ελληνικής Αστυνομίας της Ομάδος του Σπόρτιγκ Ανδρών και Γυναικών Μπάσκετ.

 • Διεθνές Μέλος της Αμερικανικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας Ακρου Ποδός Ποδοκνημικής.

 • Επιλεγμένος Διευθυντής για το τμήμα των Αθλητικών Κακώσεων των κάτω Άκρων στην Πολυκλινική των Αθλητών του Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού Χωριού για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

 • Συγγραφέας πλήθους επιστημονικών Συγγραμμάτων και δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού.

 • Συγγραφέας και Σύμβουλος έκδοσης στο πρώτο δίτομο βιβλίο παθήσεων Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής στην Ελλάδα, μέλος της συγγραφικής ομάδας των δύο πρώτων τόμων της Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης.

 • Υπεύθυνος έκδοσης του τριμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού Info Orthopaedics and Traumatology των ιατρικών εκδόσεων “Καυκάς” επί τριετία.

 • Ιδρυτικό μέλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων.

 • Τακτικό Μέλος Εθνικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης Τραύματος.

 • Τακτικό Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων «Γεώργιος Νούλης».

 • Member of the Editorial of Board of the Journal Clinics in Podiatric Medicine and Surgery.

el