Μενού Κλείσιμο

Patrick B. Joseph

Τεχνικός υπεύθυνος για κάλυψη και  εγκατάσταση των συστημάτων, παραμετροποίησης  και χρήση της εφαρμογής των Πελματογράφων.

Παρέχει στους συνεργάτες της COMEX την υποστήριξη για το σύστημα κίνησης Wiva.

Τεχνικός υπεύθυνος για την online Εκπαίδευση των χρηστών.

Τεχνικός υπεύθυνος για το τμήμα επισκευών.