Πελματογράφος – EPS FLEX

Ο πελματογράφος είναι μια πλατφόρμα, η οποία συνδέεται με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Σταθερό ή Laptop )και καταγράφει δεδομένα ως προς την ανατομική μορφολογία του πέλματος και την κατανομή πιέσεων κατά τη στάση και το βάδισμα. Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κατασκευάζονται οι εξατομικευμένοι ορθωτικοί πάτοι.

Το πελματογράφημα μας δίνει τη δυνατότητα για κινητική ανάλυση της βάδισης, έτσι ώστε ο γιατρός να μπορεί να διακρίνει με σαφήνεια το είδος, τον τύπο και το μέγεθος πιθανού προβλήματος στα κάτω άκρα και στην στάση του σώματος.

Το σύστημα του Πελματογράφου περιλαμβάνει τον εξοπλισμό μέτρησης και το ειδικό λογισμικό ( Software ) που είναι απαραίτητα για την σωστή και ακριβή αξιολόγηση της βάδισης.

el